DPS

  • Informace k žádosti
    Zde najdete informace o bytech (velikost, vybavení, nájemném a o ostatních platbách) a také o službách v DPS Penzion.
  • Domácí řád
    Upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí v DPS. Je závazný pro všechny uživatele, návštěvníky a ostatní osoby zdržujících se  v prostorách budovy.