Nabídka volnočasových aktivit

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nabízí aktivity pro obyvatele DPS „Penzion“ i seniory a osoby se zdravotním postižením z Poličky a blízkého okolí.

Pravidelné programy lze rozdělit do několika skupin, které se částečně překrývají.

Vzdělávací aktivity

Poličská univerzita třetího věku – již od roku 2004 připravujeme pro seniory témata z okruhu dějin, zdraví, práva, divadla, hudby, výtvarného umění, kosmonautiky, cestování…..      O přednášky je velký zájem a každý semestr je pro posluchače připraven
i oblíbený výlet.
Jazykové kroužky – angličtina, němčina, pravidelně každé úterý a středu
Kurzy práce na PC – kurzy probíhají na jaře a na podzim, každý obsahuje 10 setkání. Výuka probíhá v klubovně DPS „Penzion“. K dispozici jsou zde dva počítače s přístupem na internet. Na hodině se tedy lektor  věnuje vždy dvěma účastníkům, dle jejich požadavků a znalostí.
Trénování paměti – 5x v týdnu, 1 měsíčně hodinové odpolední setkání, v březnu se účastníme Národního týdne trénování paměti.
Cestopisné přednášky – připravované  zkušenými cestovateli, kteří seniorům přibližují zajímavá místa, památky a život lidí v různých částech světa. Oblíbený je také pořad Cestujeme všemi smysly. Představovaná místa poznají účastníci pomocí filmu,  tradičního tance a jídla.
Přednášky, besedy – prevence kriminality, zdraví, aktuální témata doby…….

Zájmové aktivity

Výtvarné činnosti –  dílna Šikovné ručičky a keramika, senioři vytváří výrobky z různých materiálů – papíru, přírodnin, vlny, látky, hlíny….  Věnujeme se také různým výtvarným technikám.  Témata činností volíme podle  ročního období, tradic a přání seniorů.  Vzniklá díla zvelebují vnitřní a venkovní prostory DPS „Penzion“ a také  byty seniorů. Výrobky  putují na různé výstavy v ČR a  pomáhají při různých charitativních akcích.
Pěvecký soubor Poupata – schází se pravidelně ve čtvrtek.  Soubor vystupuje na různých společenských akcích v DPS „Penzion“, v Poličce a okolí.
Knihovna  – možnost půjčování knížek v DPS Penzion, pravidelná spolupráce s Městskou knihovnou Polička
Karetní a společenské hry

 Kulturně – společenské aktivity

Vystoupení dětí a žáků – MŠ, ZŠ, ZUŠ,  Gymnázium Polička. Oblíbená setkávání s mladou generací,  několikrát ročně na akcích DPS „Penzion“ ( besídky, závěr semestru Poličské univerzity třetího věku, zábavy…).
Návštěvy výstav – Centrum Bohuslava Martinů, Městské muzeum a galerie Polička, Charita Polička, Městaská knihovna Polička, vánoční výstavy v okolí.
Literární kavárnička – posezení s knížkou u kávy a čaje
Kavárničky – tematicky zaměřené,  přátelské posezení u kávy a čaje .
Narozeninové zpívání – poslední čtvrtek v měsíci.
Taneční zábavy – Mikulášská, silvestrovská, maškarní, Svatomartinské posezení
Grilování –  v letních měsících v atriu DPS „Penzion“. Posezení s muzikou, se zpěvem, soutěže.
Hudební setkávání –   v  DPS “Penzion“ pořádáme během roku koncerty dechové
i vážné hudby. Senioři se také několikrát do roka sejdou při společném muzicírování
( bubnování, rytmické nástroje).

Pohybové a relaxační aktivity

Cvičení na židlích – 4x v týdnu, masážní míčky, cvičební gumy, protahovací, posilovací, relaxační cviky……
Taneční a pohybová terapie – 1x v týdnu na židlích, si při hudbě  senioři zlepšují kondici, náladu, zdraví a posilují sociální kontakty.
Jóga – každé pondělí
Seniorská stopa – od roku 2008 pořádáme pochod k Mezinárodnímu dni seniorů.
Procházky
Výlety

Aromaterapie
Muzikoterapie