Informace k žádosti o přidělení bytu

   Děkujeme za Váš zájem o možnost přidělení bytu zvláštního určení, v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička. Pro základní informace věnujte prosím pozornost následujícímu textu.
Požádat o přidělení bytu mohou občané České republiky, kterým je přiznán starobní nebo invalidní důchod; občané, jejichž zdravotní stav vykazuje sníženou míru soběstačnosti, vyžaduje poskytování pečovatelské služby nebo je poskytování pečovatelské služby předpokládáno a občané, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem.
O dvoupokojový byt může požádat manželský pár, nebo jiná partnerská dvojice (druh
a družka, sourozenci apod.), kdy alespoň jeden z nich splňuje výše uvedené podmínky.
Tiskopis „Žádost o přidělení bytu“ má nedílnou součást – „Vyjádření lékaře o vhodnosti přidělení bytu“, které je třeba vyplnit a nechat potvrdit (vyjádřit) praktickým lékařem
a s žádostí odeslat na níže uvedenou adresu Města Poličky, případně předat osobně.
Ke každé zaevidované žádosti provede odbor sociálních věcí MěÚ Polička sociální šetření v místě bydliště žadatele. O termínu sociálního šetření je žadatel informován telefonicky, písemně nebo jiným vhodným způsobem. Provedené sociální šetření je předpokladem pro vyhodnocení žádosti a ověření správnosti údajů uvedených v žádosti.

Pro Váš přehled uvádíme některé údaje, týkající se bydlení v DPS.
Byty nejsou vybaveny žádným nábytkem, každý nájemce si zařizuje vybavení bytu dle svého uvážení. Každý byt má své vlastní měření spotřeby teplé i studené vody, elektrické energiea vytápění. Na základě spotřeby energií je prováděno roční vyúčtování zálohových plateb.
Garsoniéru (byt 1+kk) tvoří jeden pokoj vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem
a spížní skříní, dále předsíň s vestavěnou skříní a sociální zařízení se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Některé byty mají lodžii (balkon). Celková plocha garsoniéry je přibližně 30 m2. Dvoupokojový byt (2+kk) tvoří kuchyňský kout, obývací pokoj, ložnici, předsíň a sociální zařízení se sprchovým koutem nebo vanou, umyvadlem a toaletou. Některé byty mají lodžii (balkon). Ve vybavení bytu je kuchyňská linka s elektrickým sporákem, spížní skříní a předsíňovou vestavěnou skříní. Celková plocha dvoupokojového bytu je asi 50 m2. Vytápění bytů je z centrální kotelny umístěné v hlavní budově DPS.
K budově patří i řadová výstavba domečků, v nichž jsou byty 2+1 o celkové ploše 50 m2. Jsou vybaveny samostatným plynovým kotlem pro vytápění a ohřev teplé vody.

Měsíční nájemné v roce 2023 činí 38,08 Kč za m2 pro byty a 45,68 Kč/m2 pro domečky za m2 podlahové plochy. Celkový nájem je ovlivněn velikostí bytu (1+kk, 2+kk, domečky 2+1), a dále měsíčními úhradami za služby spojené s nájmem a zařizovacími předměty (úklid společných prostor, výtahy, společná elektřina, telefony, společná anténa a kouřové hlásiče, u domečků navíc servis plynových kotlů). Zálohy na energie jsou vypočítány podle skutečných spotřeb jednotlivých klientů, pro rok 2023 jsou ohřev teplé vody a teplo zastropovány na částce 1 600 Kč/GJ. Další platbu, jako je elektřina nebo plyn
v domečkách a úhrada za úkony pečovatelské služby si každý obyvatel hradí samostatně.

Stravování v DPS je zajištěno formou obědů (po – pá) a je možné obědvat přímo v budově DPS, která vlastní svou kuchyň i s jídelnou. Cena jednoho obědu je 85 Kč, v případě smlouvy s pečovatelskou službou je cena 76 Kč.

Upozorňujeme, že v Domě s pečovatelskou službou je zajišťována pečovatelská služba od 7:00 do 20:00 hodin a to každodenně, tedy včetně víkendů a svátků. Pečovatelská služba zajišťuje například: pomoc při přípravě jídla a pití, roznášku obědů, nákupy, úklidy, praní prádla, pomoc s osobní hygienou, doprovod k lékaři, dohled nad dodržováním léčebného režimu apod. Zdravotní ošetřovatelská péče je zajišťována jinými poskytovateli domácí péče. Lékař dochází do DPS pouze na vyžádání obyvatele.
V případě potřebnosti celodenní (24hodinové), komplexní péče, nelze žadatele do DPS přijmout.
Pro přidělení bytu není rozhodující doba vedení žádosti v evidenci, ale potřebnost žadatele ohledně zajištění pomoci v péči o jeho osobu a domácnost.

Všechny důležité záležitosti týkajících se přijímání a pobytu v DPS „Penzion“ Polička, jsou uvedeny na webových stránkách www.dpspolicka.cz, odkud si můžete stáhnout i všechny potřebné dokumenty. Mimo jiné se tam můžete podívat na fotografie bytů, interiéru
a exteriéru budovy DPS, kompletní nabídku pečovatelské služby, volnočasových aktivit, nabídku stravování apod. Na stránkách jsou zveřejněny i kritéria pro přidělování bytů
a domácí řád.
Na další, bližší podrobnosti se můžete informovat buď telefonicky, nebo osobně na níže uvedené adrese.

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Družstevní 970
572 01 Polička
tel.: 461 753 111

ředitelka:                                              vedoucí pečovat. služby a sociální pracovnice:
Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková              Irena Smolková, DiS.
tel: 461 753 121                                   tel: 461 753 122
e-mail: reditel@dpspolicka.cz             e-mail: smolkova@dpspolicka.cz

Město Polička
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Palackého nám. 160
572 01 Polička
tel.: 461 723 888
e-mail: epodatelna@policka.org

aktualizováno 2/2023