Poličská univerzita třetího věku

Poličská univerzita třetího věku se zcela programově hlásí k původnímu významu pojmu univerzita, který znamenal pospolitost, spolek i sdružení lidí a který teprve postupně nabyl významu vzdělávací instituce.

Poličská univerzita třetího věku je otevřena všem zájemcům a nabízí přednášky pro seniory, bez omezení věku a vzdělání. V případě zájmu si stačí prohlédnout nabídku přednáškových okruhů – okruh 1, okruh 2  a případně vyplněnou přihláška 1, přihláška 2 odeslat na e-mail: smolkova@dpspolicka.cz.
Můžete také dojít do recepce Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, osobně
si přihlášku vyzvednout a vyplněnou zde odevzdat. Pak už jen stačí si zapsat
do kalendáře, že úterky odpoledne budete trávit v naší improvizované, leč útulné posluchárně s lektory Poličské univerzity třetího věku.

Těšíme se na vás i na společně strávené chvíle.

V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnici a vedoucí pečovatelské služby paní Irenu Smolkovou, DiS., na telefonu 461 753 122, nebo 730 892 031.