Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Podporují nás

Zveřejněno: 18.6.2023

   

Název projektu: Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička
Číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0000556
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Text: Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu. Projektem je realizován nákup dvou speciálních van a zvedáku pro přesun méně pohyblivých osob. 

Název projektu: MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU A NÁKUP INVALIDNÍCH VOZÍKŮ DSP POLIČKA Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016 962
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je modernizace vozového parku a rozšíření materiálového vybavení pro pečovatelskou službu DPS Polička.
Dům s pečovatelskou službou *Penzion* Polička

DPS Polička