Název projektu: Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička
Číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0000556
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Text: Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu. Projektem je realizován nákup dvou speciálních van a zvedáku pro přesun méně pohyblivých osob.