Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Pečovatelská služba

Informace o pečovatelské službě

Zveřejněno: 28.7.2023

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička provozuje pečovatelskou službu podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, která terénní nebo ambulantní formou poskytuje péči seniorům, chronicky ne...

Terénní pečovatelská služba

Zveřejněno: 28.7.2023

Je poskytována v přirozeném prostředí uživatele služby, nejčastěji u něho doma, a to na území města Poličky a jeho částech Lezník, Modřec, Střítež a ve spádových obcích s dojezdovou vzdáleností do 15 ...

Ambulantní pečovatelská služba

Zveřejněno: 28.7.2023

Je poskytována v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička.  Provozuje: • středisko osobní hygieny - 3 bezbariérové koupelny pro uživatele, vybavené hydraulicky zveda...

Ceník pečovatelské služby

Zveřejněno: 28.7.2023

Ceník platný od 1. 9. 2023 Úhrada * Základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 150 Kč/hod. • pomoc ...

Spádové obce pečovatelské služby

Zveřejněno: 28.7.2023

· Polička (části obce: Polička - Město, Horní Předměstí, Dolní Předměstí, Lezník, Modřec, Střítež), Květná, Pomezí, Stašov, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Kamenec, Široký Důl, Sádek, Oldřiš, Borová...

Poslání, cíle a zásady

Zveřejněno: 28.7.2023

Poslání pečovatelské služby • Pečovatelská služba pomáhá v péči lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotnímu stavu a potřebují pomoc v péči o sebe a svoji dom...

Popis realizace sociální služby

Zveřejněno: 28.7.2023

Platnost od 1. 1. 2022 Pečovatelská služba se poskytuje na základě potřeb a přání uživatelů a služba se poskytuje za úhradu. O průběhu služby, ceně, rozsahu a způsobu poskytování je mezi uživatelem a...

Zázemí pečovatelské služby a její materiální a technické vybavení

Zveřejněno: 28.7.2023

Platnost od 1. 1. 2022 Zázemí pečovatelské služby, včetně střediska osobní hygieny - (bezbariérové koupelny, prádelna, sušárna), je v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička. Jedná se o čtyřpo...

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád

Zveřejněno: 28.7.2023

Aktualizováno 1. 9. 2023 Pečovatelská služba – (dále jen PS) se poskytuje na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006Sb. v platném znění, která upřesňuje rozs...

Postupy při řešení nouzových a havarijních situací

Zveřejněno: 28.7.2023

Aktualizováno 1.1.2018 Pracovní postupy zaměstnanců pečovatelské služby při řešení případných, nouzových a havarijních situací, které by mohly nastat při výkonu pečovatelské služby.  Jde o situace, kt...

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Zveřejněno: 28.7.2023

Aktualizováno 4.8.2022 Pečovatelská služba se poskytuje na základě potřeb a přání uživatelů a služba se poskytuje za úhradu. O průběhu služby, ceně, rozsahu a způsobu poskytování je mezi uživatelem a...

Dům s pečovatelskou službou *Penzion* Polička

DPS Polička