Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytovaná naší organizací, naplňuje standardy kvality

sociálních služeb.

Informace o službě – veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka péče a pomoci

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Zázemí pečovatelské služby a její materiální a technické vybavení

Ceník pečovatelské služby

Pracovními postupy pro řešení nouzových a havarijních situací

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Prezentační letáčky pečovatelské služby

Fotografie

Žít doma
Pečovatelská služba DPS se zapojila do projektu Institutu sociální práce, neboť chce změnit nastavení poskytovaných služeb tak, aby byly schopny co nejvíce pomoct lidem v tzv. nepříznivé sociální situaci, kteří si přejí nadále ŽÍT DOMA, popř. podpořit jejich blízké v péči o ně. Díky spolupráci s institutem máme k dispozici informační listy (PDF soubory níže), které Vám mohou pomoci odpovědět na otázky, které Vás v souvislosti se zajištěním péče o Vaše blízké napadají.

 1.  Budu moci zajistit péči o blízkého doma
 2.  Kdo vám může pomoci s péčí
 3. Jak upravit prostředí
 4. Kde získat finanční podporu
 5. Individuální plánování péče
 6. Demence + Alzheimerova choroba
 7. Parkinsonova choroba
 8. Zrakové postižení – Prostředí a pomůcky
 9. Zrakové postižení – Komunikace
 10. Postižení sluchu
 11. Osoby s významným omezením pohyblivosti
 12. Proleženiny
 13. Deprese + psychické onemocnění
 14. Podpůrná opatření při narušení schopnost právně jednat
 15. Péče o umírající
 16. Roztroušená skleróza
 17. Centrální mozková příhoda
 18. Mentální postižení vrozené
 19. Totální endoprotéza
 20. Amputace končetiny

Prezentační video hrané

Prezentační video animované


Nestačíte si vlastními silami zajistit péči o sebe nebo svoji domácnost?

Jsme ti, kteří Vám mohou pomoci.

Kontaktujte nás, sociální pracovnice Vás navštíví, poskytne Vám základní informace o pečovatelské službě a projedná s Vámi Vaši situaci, zmapuje Vaše potřeby a požadavky, seznámí Vás s garantovanou nabídkou poskytovaných pečovatelských služeb, s úhradou za ně a s jejich realizací. Při rozhovoru zaměřeném na pomoc při řešení Vaší nepříznivé situace zjistí, zda můžeme Vaše potřeby uspokojit a pokud ano, projedná s Vámi potřebný rozsah a četnost poskytované pomoci – úkonů pečovatelské služby. Seznámí Vás
s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby, kterými se organizace řídí, obeznámí Vás s pracovními postupy pro řešení nouzových a havarijních situacía objasní Vám pravidla podávánía vyřizování stížností.

Jednání s Vámi bude probíhat na úrovni rovnocenných partnerů s cílem dojednání pro Vás potřebné a Vámi požadované pomoci zajišťované pečovatelskou službou. Dojde-li
k dohodě ohledně zajištění péče, bude vypracován návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, jejíž veškerá ustanovení Vám budou, před jejím podpisem, vysvětlena a objasněna.

Pokud nebudeme moci Vašim požadavkům vyhovět, poradíme Vám, jaké možnosti
k řešení své situace můžete využít.

  • Kontaktujte sociální pracovnici a vedoucí pečovatelské služby   paní Irenu Smolkovou, DiS., na telefonu 461 753 122, nebo 730 892 031.
  • Osobně se dostavte do Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička.
  • Napište na výše uvedenou adresu anebo na email: smolkova@dpspolicka.cz
 • Navštivte naše internetové stránky: www.dpspolicka.cz, kde naleznete další doplňující informace včetně kompletní garantované nabídky péče a ceníku úkonů.