Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytovaná naší organizací, naplňuje standardy kvality sociálních služeb.

Informace o službě – veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka péče a pomoci

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Zázemí pečovatelské služby a její materiální a technické vybavení

Ceník pečovatelské služby

Pracovními postupy pro řešení nouzových a havarijních situací

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Prezentační letáčky pečovatelské služby

Fotografie

 

Prezentační video hrané

Prezentační video animované


Nestačíte si vlastními silami zajistit péči o sebe nebo svoji domácnost?

Jsme ti, kteří Vám mohou pomoci.

Kontaktujte nás, sociální pracovnice Vás navštíví, poskytne Vám základní informace o pečovatelské službě a projedná s Vámi Vaši situaci, zmapuje Vaše potřeby a požadavky, seznámí Vás s garantovanou nabídkou poskytovaných pečovatelských služeb, s úhradou za ně a s jejich realizací. Při rozhovoru zaměřeném na pomoc při řešení Vaší nepříznivé situace zjistí, zda můžeme Vaše potřeby uspokojit a pokud ano, projedná s Vámi potřebný rozsah a četnost poskytované pomoci – úkonů pečovatelské služby. Seznámí Vás
s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby, kterými se organizace řídí, obeznámí Vás s pracovními postupy pro řešení nouzových a havarijních situacía objasní Vám pravidla podávánía vyřizování stížností.

Jednání s Vámi bude probíhat na úrovni rovnocenných partnerů s cílem dojednání pro Vás potřebné a Vámi požadované pomoci zajišťované pečovatelskou službou. Dojde-li
k dohodě ohledně zajištění péče, bude vypracován návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, jejíž veškerá ustanovení Vám budou, před jejím podpisem, vysvětlena a objasněna.

Pokud nebudeme moci Vašim požadavkům vyhovět, poradíme Vám, jaké možnosti
k řešení své situace můžete využít.

    • Kontaktujte sociální pracovnici a vedoucí pečovatelské služby   paní Irenu Smolkovou, DiS., na telefonu 461 753 122, nebo 730 892 031.
    • Osobně se dostavte do Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička.
    • Napište na výše uvedenou adresu anebo na email: smolkova@dpspolicka.cz
  • Navštivte naše internetové stránky: www.dpspolicka.cz, kde naleznete další doplňující informace včetně kompletní garantované nabídky péče a ceníku úkonů.