Základní informace

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
název organizace:    Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
adresa:                      Družstevní 970, 572 01 Polička
telefon:                      461 753 111
fax:                            461 753 753
IČO:                          65684672
DIČ:                          CZ65684672
e-mail:                      reditel@dpspolicka.cz
http://                        www.dpspolicka.cz
ID datové schránky: vvus43g
zřizovatel:                Město Polička, Palackého nám. 160, Polička 572 01,
tel.:                           461 723 888, fax: 461 725 926,
e-mail-podatelna:     urad@policka.org
právní forma:            příspěvková organizace
statutární zástupce: ředitel, jmenovaný zřizovatelem

Kontaktní osoby:
ředitel – Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková (461753121)
vedoucí pečov. služby – Irena Smolková, DiS. (461753122)
sociální pracovník – Irena Smolková, DiS. (461753122)
sociální pracovník – Mgr. Erika Šimková (461753174)
vedoucí kuchyně – Milena Cupalová (461753152)
volnočasové aktivity – Vladimíra Pevná  (461753126)

Hlavní předmět činnosti organizace

 •  poskytování pečovatelských služeb
 •  poskytování volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním   postižením
 •  poskytování ubytování v Domě s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení)
 •  poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům i ostatním         občanům a   organizacím s případným rozvozem obědů jídelní lístek tento týden, příští týden
 •  zajišťování klubové činnosti seniorů
 •  hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu
 •  podpora, organizace a vytváření podmínek pro zájmovou a vzdělávací činnost seniorů
 •  poskytování dalších (fakultativních) služeb v rámci volných kapacit  souvisejících
  s poskytováním pečovatelských služeb

Cíl DPS „Penzion“

 •  Naším hlavním cílem je nabídnout obyvatelům kvalitní bydlení v klidném  prostředí  s dobrou dostupností služeb a péče.
 •  Poskytujeme služby, které vedou k  podpoře samostatného života v domácím  prostředí
 •  Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a podporujeme  poskytováním  služeb důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů služeb,  usilujeme o jejich   spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.
 • Vytváříme podmínky pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti  věkově blízkých  spoluobčanů.