Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Informace k objednávání stravy

Zveřejněno: 1.6.2023

Informace k objednání obědů
na novém stravovacím systému v DPS Penzion Polička
Jedná se o počítačové zařízení, k jehož ovládání slouží dotyková obrazovka nebo myš. Umožňuje strávníkům otevření jídelníčku, prohlížet a měnit objednávky jídel, sledovat pohyby na kontě atd.

1.    Registrace a vydání čipu
V případě stravování v DPS Penzion Polička je nutné se přihlásit u vedoucí kuchyně v předem určené dny (vyvěšeno na nástěnce u objednávkového boxu). Ta strávníka zaregistruje do stravovacího systému a vydá mu na lístečku přihlašovací údaje a identifikační čip za 100,- Kč (je zálohovaný), který slouží k přihlášení na objednávkovém boxu a při výdeji stravy u okénka. Strávník si zároveň u vedoucí kuchyně hned čip dobije určitým kreditem (hotovostí), ze kterého mu bude postupně hodnota stravy odečítána.

2.    Objednávání pomocí boxu
Objednávkový box je volně umístěný na stěně před vstupem do jídelny. Přiložením čipu k místu vyznačeného na displeji „PŘILOŽ ČIP“, dojde ihned k přihlášení. K ovládání dotykového displeje boxu se používá prst. Jeho jemným ťuknutím na požadované místo, se zvolí vybraný údaj. Je přísně zakázáno používat ostré nebo tvrdé předměty. Na zobrazeném panelu lze dle jídelníčku objednávat stravu na požadovaný den (až 14 dní dopředu) podle výběru obědu 1 nebo 2, včetně počtu porcí. V případě potřeby lze již označený oběd zrušit. Nejpozdější možnost objednání jídla na následují pracovní den lze provést nejpozději do 13.00 hod., to platí i pro jeho případné odhlášení. Pokud chcete ukončit objednávání, přiložte čip ke čtečce s nápisem „Přilož čip“ nebo ťukněte prstem na šipku s označením „Odhlášení“.

3.    Objednávání pomocí internetu
Prostřednictvím webové stránky DPS Penzion Polička - www.dpspolicka.cz , v záložce „Stravování“, pod možností „Objednávání přes internet“ – použít odkaz pro zákazníky, se strávníkovi otevře aktuální jídelníček. Pro jeho ovládání je nutné zadat přihlašovací údaje, které strávník obdržel na lístečku při zaregistrování u vedoucí kuchyně – přihlašovací jméno (je stálé, neměnné) a heslo. Důrazně upozorňujeme na nutnost změny hesla při prvním přihlášení (doporučuje se zadání alespoň v počtu 3 znaků), které se zadá v záložce „Nastavení“ a „Změnit heslo“. Ukončení objednávání provedete šipkou s označením „Odhlášení“. Pokud heslo zapomenete, kontaktujte vedoucí kuchyně. Úhradu obědů lze provádět buď hotově u vedoucí kuchyně pouze v předem určené dny (uveřejněno na nástěnce u stravovacího boxu) nebo i přes internetové bankovnictví, obdobně jako každý jiný příkaz. Číslo účtu pro zasílání plateb na stravování je 216217452/0600, variabilní symbol je uveden na lístečku, který strávník obdržel při registraci s vydáním čipu.

4.    Pomoc a informace
Přesto, že se jedná o novinku v našem stravovacím zařízení, věříme, že si na nové objednávání stravy brzy zvyknete a využijete všechny výhody, které systém nabízí, včetně možnosti internetového objednávání. Pracovníci DPS Penzionu Vám vždy ochotně poradí a případně pomůžou při objednávání stravy.

Kontakty na pracovníky pro případ dotazů a připomínek:
vedoucí kuchyně
ředitelka

Platné od 1. 12. 2014                                                          


Dům s pečovatelskou službou *Penzion* Polička

DPS Polička