Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Poličská univerzita třetího věku otevírá nové tématické okruhy

Zveřejněno: 1.1.2024

Poličská univerzita třetího věku je již 19. let projektem DPS Penzion Polička. Jeho hlavním posláním je nabídnout seniorům z Poličky a okolí možnost prohloubit své znalosti, nebo se dozvědět něco nového, po čem třeba v mládí toužili.
Na konci ledna bude zakončen zimní semestr, ve kterém jsme Vám nabídli dvě témata. „Evropa očima JJG II,“ lektor pan Mgr. Jaroslav Jan Gloser a „Bezpečné potraviny ještě jednou a jinak,“ lektor MVDr. Ivan Sládek. I v tomto semestru jsme pro Vás připravili výlet. Poprvé jsme se vydali za naše hranice a navštívili Vídeň. Městem nás provedl pan Jaroslav Jan Gloser. Rádi také zmiňujeme zážitky degustační, které pro své posluchače připravoval pan Ivan Sládek a které měly velký úspěch. Oběma pánům touto cestou děkujeme za to, že věnovali svůj čas Poličské U3V a budeme rádi, když se někdy v budoucnu opět potkáme.
A jaká témata Vám nabízíme v letním semestru 2024?  První přednáškový cyklus s názvem „Vybrané evropské regiony a jejich aktuální problémy pohledem geografa“ si pro Vás připravil pan Petr Tišl, pedagog gymnázia Polička. Setkání bude probíhat formou představení regionu (státu), základní aktuální informace, představení vybraného problému daného regionu a vlastní zkušenosti s danou zemí. Touto formou na přednáškách navštívíme Německo, Velkou Británii, státy bývalé Jugoslávie, Skandinávii, Maďarsko, Itálii a Irsko.
Druhý přednáškový cyklus s názvem „Náboženství – velké momenty a velké osobnosti“ si pro Vás připravil pan Jiří Tengler, evangelický farář. Jaký bude obsah přednášek?  Odkud se vzalo náboženství? Židovství, Mojžíš a proroci, Vznik Křesťanství, Církev ve státě, stát v církvi,  Islám a Mohamed, Reformy a reformisté, Boje a války ve jménu víry, Pravoslavné křesťanství východní, Sekularizace a moderní náboženství, Panoptikum postav. Témata opravdu zajímavá a už teď přemýšlíme nad tím, kam v tomto semestru pojedeme na výlet.

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 31. ledna na recepci DPS Penzion, kde obdržíte přihlášku, vyplněnou ji odevzdáte a zároveň dostanete rozvrh přednášek a bližší informace. Přihláška je také k dispozici ke stažení zde.
Přihlásit se můžou stávající i noví posluchači. Těšíme se na Vás.

 

 

 

Dům s pečovatelskou službou *Penzion* Polička

DPS Polička